Zorglogistiek en ICT

Zorglogistiek en ICTonderweg naar Operational Excellence
 
Binnen de zorg is de focus primair gericht op de patiënt, de behandeling en de specialist en veelal minder op zorglogistiek en ICT-voorzieningen die daarin zeer ondersteunend zijn. Het is, historisch gezien, logisch dat geïnvesteerd werd en wordt in het primaire zorgproces van ieder specialisme afzonderlijk. De ondersteunende, secundaire processen, waaronder ICT, logistiek en inkoop, zijn volgend. Het investeren in een strategische visie en aanpak voor deze onderdelen is vaak geen bepalend onderdeel van de agenda van de Raad van Bestuur. Deze secundaire kosten hebben tot op de dag van vandaag een sterk verborgen karakter en de toegevoegde waarde van de ondersteunende activiteiten laten zich moeilijk kwantificeren. Hierdoor wordt het concept van operational excellence onderbelicht, en komt het integraal continue verbeteren op basis de PDCA-cyclus van Deming maar moeizaam op gang.     
 
Zorglogistiek en Voorraadbeheer
Logistiek en Voorraadbeheer heeft binnen alle zorgorganisaties wel enige mate van automatisering doorgemaakt. We zijn in de zorg de afgelopen decennia opgeschoven van systemen voor registratie naar een proces-ondersteunend instrument. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat vaak sprake is van eilandautomatisering. Vaak is de functionaliteit binnen een systeem de beperkende factor en integratie tussen kernsystemen staat voor veel zorginstellingen nog in de kinderschoenen. De behoefte aan standaardisatie groeit en de noodzaak om administratief invoerwerk tot een minimum te beperken wordt steeds sterker. Men wil terugkeren naar de primaire focus op de zorg.
 
ICT-implementaties, maar ook werken met de nieuwste technologieën binnen een ERP en een EPD-omgeving vereisen niet alleen vakkennis, maar vragen ook om ervaren managementvaardigheden; alle veranderingen hebben immers een significante impact op de bedrijfsvoering, werkwijzen en procedures. Daarnaast stuit een verandering vaak op weerstand omdat "het anders moet”. Er wordt nog vaak gedacht in bedreigingen in plaats van kansen te zien.


Voorraadbeheer, Zorglogistiek en ICT is een goed hedendaags voorbeeld waarbij automatisering en informatisering een zeer bepalende rol spelen in het realiseren van een succesvolle, efficiënte, effectieve dienstverlening, geleverd door ondersteunende diensten, die de continuïteit en de voortgang van het primaire proces moeten garanderen. De behoefte aan voorspelbaarheid van systemen is groot. Voorwaarden hiervoor zijn niet alleen de juiste keuze van een IT-Programma, het vereist bij implementatie een herijking van procedurele afspraken en organisatorische randvoorwaarden van voorraadbeheer, ordercommunicatie, betalingsverkeer, leverancierscontracten, standaardisatie etc. Zaken die vaak onvoldoende aandacht krijgen omdat men zich meer richt op de technische installatie en inrichting van systemen.

De dienstverlening rondom logistiek en voorraadbeheer is meer dan alleen maar bestel- en afleveractiviteiten. Integratie van kern ICT-systemen (ERP-EPC) en verregaande standaardisatie worden onderdeel van de tactische bedrijfsvoering. Service Intimacy (patient journey) en Operational Excellence gaan naadloos op elkaar aansluiten. Daarbij wordt de hele supply-chain ondersteund door: robottransport, track-trace systemen (RFID), maar bijvoorbeeld ook geautomatiseerde vuil afvoersystemen die niet alleen zeer efficiënt functioneren, maar bijvoorbeeld bij operatiekamers een significante bijdrage kunnen leveren aan hygiëne maatregelen, patiëntveiligheid en besparing van niet-waarde-toevoegende werkzaamheden door professionals.

Wij weten uit ervaring dat deze ICT, Logistiek en Voorraadbeheer systemen zeer goed en betrouwbaar functioneren en daarnaast zeer rendabel zijn (meestal met een return on investment van ca. 2,5-5 jaar). Helaas geldt dit niet altijd en niet per definitie voor alle ziekenhuizen; wij adviseren u graag over uw situatie of deze keuze zinvol kan zijn en om een business case te maken.