Personeelsplanning

Personeelsplanning

Herkent u een aantal van de onderstaande kernproblemen m.b.t. personeelsplanning in uw organisatie:

 • onvoldoende uniformiteit in de wijze van plannen 
 • veel relatief korte-termijn-planningen
 • geen garantie op een foutloze uitvoering van de ATW en CAO
 • planning is niet professioneel, en veel manueel (dus niet foutloos) plannen
 • gezond plannen en goede balans werk-privé is niet vanzelfsprekend
 • de personele uren inzet is niet in balans met werkdruk
 • veelvuldig ad hoc controle en bijsturing
 • ziekteverzuim is (te) hoog) ziektevervanging niet gemakkelijk
 • u maakt hoge kosten voor dure (externe) vervanging of door extra overuren inzet
 • uw medewerkers hebben (te) veel wensen
 • ervaren te hoge werkdruk door uw medewerkers
 • onvoldoende balans tussen patiëntenaanbod en personeel 
 • de sturing op afbouw van overuren is een terugkerend probleem
 • uw planningsstatuut is niet meer actueel
 • etc. etc.

Al deze problemen zijn relatief snel op te lossen en zelfs definitief te elimineren. Gebaseerd op jarenlange ervaringen met personeelsplanning (sinds 1992) en met bewezen resultaten, kunnen wij samen met u een verbeterplan opstellen en implementeren waarbij onze methodes o.a. gericht zijn op:

 • goed werkgeverschap
 • inbedding van ATW en CAO
 • lange termijnplanning; bij voorkeur met jaarroostersystematiek (onze specialiteit!)
 • verhoging honoreringspercentage medewerkerswensen: betere balans werk-privé
 • zelf-planning door uw medewerkers
 • herijking van de normering en functiedifferentiatie, gebaseerd op data
 • verlaging van de personeelskosten en/of verlaging van de werkdruk
 • verlaging van het ziekteverzuim
 • flex inzet en vervanging bij ziekte zonder meerkosten
 • structurele vermindering van de opbouw van overuren
 • verbetering van uw bedrijfscontinuïteit

Bewezen haalbare resultaten (bij gelijkblijvende patiëntenaantallen) hierbij zijn:

 • personele urenreductie vanaf het eerste jaar 7-9%
 • personele urenreductie vanaf het tweede jaar 9-11%
 • maximale flexibiliteit voor uw personeel 3% per medewerker op jaarbasis
 • binnen twee jaar tot 50% reductie van het ziekteverzuim haalbaar

Om een goed plan van aanpak voor u te kunnen maken vergt het over een periode van 6 tot 8 weken gemiddeld 15-18 werkdagen voor één deskundig consultant.
In deze tijd dient een medewerker Business-Controlling en Personeelszaken beschikbaar te zijn. De laatste dagen zullen wij in deeltijd ook uw operationeel leidinggevenden erbij betrekken. Alle benodigde kennis en theorieën worden meteen met u gedeeld.
De praktijk heeft geleerd dat na afloop van deze periode de consultant nog enige tijd zeer beperkt geraadpleegd behoeft te worden bij de uiteindelijke implementatie.

Het is aan te bevelen om naast een optimalisatie van uw personeelsplanning óók implementatie van capaciteitsmanagement te overwegen; het behalen van een hoog rendement (ook financieel) neemt dan exponentieel toe!

De Dutch Healthcare Society heeft tevens ervaring met geautomatiseerd plannen en kan desgewenst gericht advies uitbrengen op het gebied van kwalitatief hoogstaande IT-planningsprogramma's.