QuickScan

QuickScan

Binnen Dutch Healthcare Society is Ron Hendricks dè partner die al jarenlang gespecialiseerd is in het maken van QuickScans die uniek zijn in de Healthcare-consultancy!

Deze QuickScan dankt zijn naam aan het feit dat uw gehele organisatie, van ziekenhuis tot verpleeg-/ verzorgingstehuis of een onderdeel daarvan, in samenwerking met deelnemers uit uw organisatie, in minimaal 5 - maximaal 15 werkdagen (afhankelijk van de organisatiegrootte) door één consultant in beeld wordt gebracht.
Wij kunnen aan deze voorwaarden voldoen door onze jarenlange ervaring, kennis en het gebruik van onze zelfontwikkelde tools en methodieken. De kosten zijn daarmee in verhouding laag en het rendement en potentieel aan verbeterkansen te allen tijde zeer hoog. 

De speerpunten van onze QuickScan zijn: Proces- en planningsoptimalisatie, Capaciteitsmanagement en -planning, Business Controlling, Organisatie- en werkstructuren en Strategie en gebouw ontwerp, men wil immers een gebouw hebben dat de functie waar het voor bedoeld is ondersteund.

De QuickScan vereist tijdens de uitvoering de beschikbaarheid van uw business controller en bij voorkeur een manager uit het primaire proces.
Daarnaast zijn er korte contactmomenten met de manager van o.a. verplegingsdienst, behandelcentrum en personeelszaken; maar ook vertegenwoordigers vanuit het primaire proces: artsen, afdelingsleidinggevenden en -medewerkers en een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad zijn eveneens aan te bevelen.

Het belangrijkste onderdeel  van de QuickScan is de data-analyse van uw performance indicatoren (harde parameters), waarna middels interviews en rondgang in uw organisatie de zachte parameters zoals werkwijzen, organisatiestructuur, politiek en cultuur in beeld worden gebracht. Middels onze verificatiesessie met de deelnemers kunnen wij een eindconclusie formuleren omtrent de huidige stand van zaken in uw organisatie.
Vanuit de huidige situatie en conclusies formuleren wij het potentieel aan verbeterkansen en reiken u concrete voorstellen aan met een keuze uit diverse scenario’s, en stappenplannen. Daarnaast delen wij tijdens onze QuickScan al veel kennis, informatie en theorie die voor u van belang kan zijn als leidraad bij de uitvoering van uitgekozen verbeterprojecten en als ondersteuning voor uw eigen projectverantwoordelijken.

Onze ervaring is tevens dat de bevindingen van onze QuickScan altijd hernieuwde inzichten bieden met betrekking tot nieuwbouw en architectuur.

De QuickScan heeft een focus op uw primaire proces, maar kan in overleg ook uitgevoerd worden bij alle andere ondersteunende diensten in uw organisatie. 

Wij werken niet met uitgebreide rapportages! Alle data-analyses, bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in een uitgebreide PowerPoint presentatie (makkelijk om te zetten in PDF); ons doel daarmee is efficiënt en effectief (to the point) u een totaalbeeld te presenteren. Daarnaast kunt u deze presentatie in een latere fase voor verdere interne communicatie en interne projectverantwoordelijken makkelijker hergebruiken.