Privacy

Privacy

Privacy in de zorg begon al met de Eed van Hippocrates (400 v.Chr.):
"Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en aan niemand openbaren."​

Sinds 2016, en geëffectueerd op 25 mei 2018, is hier een sterk wettelijk kader aan gegeven, als opvolger van de WBP, vertaald vanuit de GDPR, resulterend in de (U)AVG. Het is daarmee een zeer krachtig “moeten” geworden met behoorlijke financiële sancties en imagoschade tot gevolg als een organisatie niet aan de actuele eisen voldoet.
Sinds de invoeringsdatum is al een behoorlijk aantal voorbeelden van falend Privacy-beleid in de media publiekelijk gemaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarom de zorg ook extra in het vizier.

In nagenoeg alle zorgprocessen, alsmede de gehele zorgketen, worden bijzondere en gevoelige persoonsgegevens met elkaar gedeeld. Dit gaat uiteraard over cliëntgegevens, maar vaak ook om de persoonsgegevens van artsen, onderzoekers, behandelaars of verzorgend personeel. Al die gegevens dienen beschermd te worden en te blijven. Hiervoor zijn duidelijke en scherpe richtlijnen vastgelegd in de wet. In totaal zijn er binnen de Privacywet 57 verplichte activiteiten te onderkennen waarop u een antwoord moet hebben en uw organisatie moet zijn ingericht.

Dutch Healthcare Society kan u hierbij op de volgende wijze effectief en resultaat gedreven ondersteunen vanuit het principe ‘Voordoen – Samen doen – Zelf Doen’:

  • Het uitvoeren van een korte GAP-analyse (3 - 5 dagen)
  • Het geven van een workshop aan uw toekomstige Privacy Officers (2 dagen)
  • Uw Privacy Officers bij hun verantwoordelijkheden begeleiden en opleiden

U projectmatig ondersteunen uw volledige organisatie AVG Compliant te maken behoort ook tot onze mogelijkheden.