Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Veelal zien wij in de dagelijkse praktijk van een ziekenhuis dat per ziektebeeld een zeer mooi patiënten proces beschreven is, maar veelal blijkt dit in de praktijk niet op alle onderdelen goed te functioneren en vraagt het meer dan eens extra controle en bijsturing. Eventuele wijzigingen of problemen kunnen vaak alleen nog maar reactief gemanaged worden. Communicatie en tijdige beschikbaarheid van de juiste informatie spelen daarbij een belangrijke rol.

De oplossing is eenvoudig: de procesorganisatie (werkwijzen, procedures en protocollen) vereist een andere inrichting; niet op inhoud maar op vorm! Dit maakt het mogelijk in een relatief kort tijdsbestek procesoptimalisatie door te voeren op een wijze dat uw patiënt in principe zijn proces logisch, klantvriendelijk en zonder onnodige vertragingen en “gaps” kan doorlopen.

Alvorens u integraal het patiëntenproces wilt gaan plannen is vooraf procesoptimalisatie te allen tijde noodzakelijk omdat dit altijd direct effect heeft op: wacht-, toegangs- en doorlooptijden van uw patiënten, wachtlijstbeheer, planning en sturing van uw patiënt in het proces. Dit vanaf het eerste bezoek tot en met behandeling, verpleging en ontslag. Procesoptimalisatie is uw eerste stap in een zéér klantvriendelijk procesontwerp.

Om U een goed voorstel en plan van aanpak te kunnen maken dat realistisch en uitvoerbaar is, adviseren wij veelal bij één vakgroep de pilot uit te voeren. In gezamenlijkheid wordt er gestreefd een kopieerbaar concept procesoptimalisatie te realiseren dat ook voor uw andere vakgroepen kan worden toegepast. 
Gedurende het gehele traject worden zowel alle partijen die betrokken zijn bij het proces van de vakgroep, alsook de patiënt-/cliënt wensen, meegenomen.

Doorlooptijd: Wij slagen er in het algemeen in om het gehele voorstel procesoptimalisatie in relatief weinig mandagen (gemiddeld 6-8) voor u te realiseren. Voorwaarde is dat Uw business controller en een interne (project)verantwoordelijke in deeltijd beschikbaar zijn; met hen delen wij tevens gaandeweg alle vereiste kennis en onze ervaringen.

Voor een optimaal resultaat adviseren wij u te overwegen om procesoptimalisatie, capaciteitsmanagement en Lean-werken te combineren.