Society Expert Personeelsplanning

Personeelsplanning

Society Expert Ron Hendricks Mha is gespecialiseerd in de complexe materie van optimaal personeelsplanning en -beleid, en heeft hier inmiddels meer dan 25 jaar ervaring mee.
Zijn visie op personeelsplanning is bijzonder te noemen, hij werkt met jaarroosters conform JUS en kent alle tips & tricks ten aanzien van gezond roosteren.
Met zijn wijze van plannen heeft hij methoden ontwikkelt waarbij de medewerkers uit uw primaire proces slechts 3,5% van hun arbeidscontract flexibel dienen te zijn en er veel minder opbouw van overuren plaats vindt (dus ook minder geregel met afbouw van overuren). Hierdoor kan de continuïteit en beschikbaarheid van personeel beter gegarandeerd kan worden. 

Hij heeft een bewezen trackrecord; uit de praktijk blijkt dat zijn aanpak van personeelsplanning leidt tot een significante verlaging van de ziekte-verzuimcijfers en een hoger honoreringspercentage van wensen van de medewerkers.
En, niet geheel niet onbelangrijk voor medewerkers in de primaire processen: door anders te plannen kàn iedere medewerker gegarandeerd 3 weken zomervakantie krijgen inclusief de 4 bijbehorende weekenden (23 dagen aaneengesloten vrij), en er wordt een betere balans tussen werk en privé gerealiseerd. Dit is belangrijk voor uw medewerkerstevredenheid en attractief werkgeverschap.

Ron Hendricks kan, op zijn unieke wijze, een zeer goede bijdrage leveren om anders te gaan denken over personeelsplanning, alle bijbehorende “spelregels”, organisatiestructuur en -werkwijzen, die voor een succesvolle planning vereist zijn. Zijn ondersteuning kan op verschillende wijzen plaatsvinden:

  • Een 2-daagse "Masterclass personeelsplanning"
  • Het maken van een plan van aanpak en alle inhoudelijke vereiste zaken die daartoe behoren zoals bijvoorbeeld een planningsstatuut, de “nieuwe” flex, overurenbeleid etc.
  • Projectmatige ondersteuning en begeleiding
  • Scholing van planningsfunctionarissen en HR-medewerkers

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rajmhendricksmha/